مه ای که تمام اطرافم رافراگرفته است رفته رفته برطرف میشود


واولین برف به زمین می نشنید


 برای دیدین بهتر برف به چراغهای خیابان خیره میشوم


 دلم برایت پرمیکشد


 ای کاش کنارم بودی


 ای کاش دستانت را دورم حلقه میکردی


 وباهم بارش برف را به تماشا می نشستیم


 ومن گرم میشدم ازنفسهای تو


چه زیباست تماشای برف درآغوش تو


 راستی میدانی اینجا بی تو چه سخت میگذرد

سری جدید والپیپرهای عاشقانه موبایل